Christiaan, Pemy, Universitas Ichsan Gorontalo, Indonesia